Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT20
 

Information inför våren 2020

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 2-13 januari. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • När du har registrerat dig får du tillgång till din kurs i VFU-portföljen. Du loggar in i VFU-portföljen med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.