Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen ges nästa gång HT20.