Kursplan - USU3AK

Schema VT20 - USU3AK

Två institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

Delkurs Ansvarig institution
1 Utvecklingsarbete Institutionen för pedagogik och didaktik
2 Ämnesdidaktik Institutionen för språkdidaktik

 

Delkurs 2 USU3AK: Ämnesdidaktik

I delkursen behandlas pedagogisk utveckling ur ett fördjupat ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på professions- och undervisningsutveckling. Utifrån givna teman analyseras förutsättningar för utveckling, genomförande och utvärdering av undervisning i studentens ämnen. Särskild tonvikt ligger på ämneslärares reflektion kring förutsättningar för undervisning, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv samt utifrån egna och andras praktiska erfarenheter.

Kurslitteratur - delkurs 2  |  Betygskriterier - delkurs 2

Schema VT20 - delkurs 2
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: