Kursplan - USU3AK

Två institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

Delkurs Ansvarig institution
1 Utvecklingsarbete Institutionen för pedagogik och didaktik
2 Ämnesdidaktik Institutionen för språkdidaktik

 

Delkurs 2 USU3AK: Ämnesdidaktik

I delkursen behandlas pedagogisk utveckling ur ett fördjupat ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på professions- och undervisningsutveckling. Utifrån givna teman analyseras förutsättningar för utveckling, genomförande och utvärdering av undervisning i studentens ämnen. Särskild tonvikt ligger på ämneslärares reflektion kring förutsättningar för undervisning, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv samt utifrån egna och andras praktiska erfarenheter.

Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen ges nästa gång VT20.