Kursplan - HVKS02

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, och Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är kursansvarig institution. Delkurs 4 ges av Institutionen för språkdidaktik. Mer information om varje delkurs finner du på ansvarig institutions webbplats:

Delkurs Ansvarig institution
1 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A Institutionen för de humanistiska
och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
2 Utbildningens historia och skolans plats i samhället Institutionen för pedagogik och didaktik
3 Juridik och etik i skolans värld Juridiska institutionen
4 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B Institutionen för språkdidaktik


Kursen ges nästa gång HT20.

 

Delkurs 4 HVKS02:
Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B

I delkursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i det aktuella ämnet. Vidare fördjupas bland annat perspektiv på olika typer av kommunikation och interaktion i undervisningen.

Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19
Engelska  |  Svenska som andraspråk