KPU

KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning

Vill du bli lärare? Om du redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora kan du komplettera med tre terminer KPU för att nå ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Programstruktur KPU

Programstruktur KPU

Kombinationsprogrammet

Kombinationsprogrammets sista antagning var VT11.

  • Läs mer på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks webbplats: Kombinationsprogrammet

Kurssidor - KPU

Information inför hösten 2020

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Institutionen för språkdidaktik

Studierektor
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Utbildningsadministratör
Camilla Gamrell
camilla.gamrell@isd.su.se

VFU-studierektor
Karin Boberg
vfu@isd.su.se

Studievägledning KPU

Rådgivning samt tidsbokning för besök:
studievagledning@hsd.su.se

Studievägledning Kombi

Rådgivning gällande programmet som helhet samt dina ämnesstudier:
kub@su.se

Rådgivning gällande "lärarprofessionen" 75 hp och de kurser som ingår där:
studievagledning@hsd.su.se