Kandidat/Master

Kandidat i svenska som andraspråk

Vid Stockholms universitet ges utbildning i svenska som andraspråk på grundnivå och på avancerad nivå. Kurserna på grundnivå är organiserade i tre kurspaket om 30 hp vardera och vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag.

Master i språkvetenskap, inriktning språkdidaktik, 120 hp

Arbetar du med språkundervisning? Är du nyfiken på att veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet erbjuder inriktningen språkdidaktik inom Masterprogrammet i språkvetenskap - en tvåårig utbildning, som startar varje hösttermin och kan läsas på hel- eller halvtid.

Master i språkvetenskap, inriktning svenska som andraspråk, 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk vid Stockholms universitet startar varje hösttermin. Utbildningen vänder sig till studenter som vill fördjupa sig i svenska som andraspråk på avancerad nivå. Institutionen för svenska och flerspråkighet är ansvarig för inriktningen.

Kurssidor - kandidat/master