I kursen genomför och försvarar studenten ett självständigt arbete och opponerar på en annan students självständiga arbete. Vidare ingår deltagande och presentation av det egna arbetet vid en nationell eller internationell konferens.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier