I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt examensarbete. I kursen ingår även att opponera på en annan students arbete.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier