I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för lärarprofessionen. I kursen ingår även att opponera på en annan students arbete.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier