I kursen genomför och försvarar studenten ett självständigt arbete och opponerar på en annan students självständiga arbete.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier