Masterprogrammet i språkvetenskap omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 60 hp inom inriktningen. Samtliga inriktningar leder till en filosofie masterexamen om 120 hp med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen efter 60 hp.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet vänder sig till studenter med svensk eller utländsk grundexamen.

Mer information om inriktningen svenska som andraspråk finns på: www.su.se/sva