Kandidatprogrammet i språk har interkulturell prägel och innehåller både teoretiska moment och praktisk språkfärdighetsträning. Målet är att ge gedigna kunskaper i ett eller flera språkämnen.

Inriktningen språkdidaktik ger kunskaper och förmågor när det gäller en mängd aspekter och faktorer som kan påverka förhållandet mellan undervisning och inlärning. I utbildningen behandlas såväl språkbeskrivning, språkanvändning och språkinlärning i ett flerspråkigt perspektiv som läran om lärande och undervisning. Språkdidaktikens förankring i didaktik, språkvetenskap och litteraturvetenskap behandlas och språkets roll för lärande i allmänhet diskuteras och exemplifieras.

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Programmet inleds med inriktningsstudier. Termin tre är programgemensam och ger övergripande kunskaper om språkanvändning, språkstruktur, språkinlärning, flerspråkighet och interkulturella kommunikationsmönster. Inom ramen för programmet finns möjlighet till praktik och utlandsstudier. Programmet leder till en kandidatexamen och ger behörighet till utbildning på avancerad nivå.

Värdinstitution för programmet är Romanska och klassiska institutionen.
 

Studiegång inriktning språkdidaktik

Termin 1

US610F Språkdidaktik I, 30 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 2

Breddningsstudier 30 hp i annat språkämne

Termin 3

Programgemensam termin som består av:

LIN133 Språkets evolution, utveckling och variation, 7.5 hp
(huvudområde lingvistik)
Institutionen för lingvistik
CT1015 Språkinlärning och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv, 7.5 hp
(huvudområde tvåspråkighet)
Centrum för tvåspråkighetsforskning
NS1121 Skriva och tala i ett flerspråkigt arbetsliv, 7.5 hp
(huvudområde svenska)
Institutionen för svenska och flerspråkighet
US63LF Kommunikation, multimodalitet och textbegrepp, 7.5 hp
(huvudområde språkdidaktik)
Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 4

Breddningsstudier 30 hp i annat språkämne eller praktik 15 hp och breddningsstudier 15 hp

Termin 5

US620F Språkdidaktik II, 30 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 6

US63XF Språkdidaktik - kandidatkurs, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
US631F Teori och metod i språkdidaktik, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
Tematisk fördjupningskurs i språkdidaktik, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik