Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Terminsöversikt

Termin 1 Ämneskurs (svenska), UVK I - Skolan i samhället
Termin 2 Ämneskurser (matematik, engelska), VFU I
Termin 3 Ämneskurser (naturvetenskap och teknik, matematik)
Termin 4 Ämneskurser (SO, svenska), UVK II - Eleven i skolan
Termin 5 forts. UVK II, VFU II, Ämneskurs (matematik)
Termin 6 Självständigt arbete I, Ämneskurser (naturvetenskap och teknik eller SO)
Termin 7 Ämneskurs (svenska), UVK III - Undervisning och utvecklingsarbete
Termin 8 VFU III, Självständigt arbete II

 

Utbildningsgång

Eftersom denna utbildningsgång startade för första gången höstterminen 2017 kommer länkar till kurssidorna att läggas upp efter hand som de nya kurserna blir klara, dock senast två månader innan kursstart.

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1

US113G Svenska för grundlärare i F-3 I, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
UCG32K Skolan i samhället, 15 hp Institutionen för pedagogik och didaktik


Termin 2

UM2201 Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning, 7.5 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
USEF1G Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
ENG2F3 English language proficiency for preschool class and school years 1-3, 7.5 hp Engelska institutionen
USVF1G Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 3

UM3112 Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I, 15 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM2204

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning, 15 hp

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Termin 4

HVF31S Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
US213G Svenska för grundlärare F-3 II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UCG38K Eleven i skolan, 22.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik


Termin 5

UCG38K Forts. Eleven i skolan, 22.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVF2G Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UM5103 Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring, 7.5 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Termin 6

USX21G

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, I, 15 hp

eller

Institutionen för språkdidaktik
HVF3SG

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, I, 15 hp

eller

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
UM6010

Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 med inriktning mot undervisning i de naturvetenskapliga ämnena, I, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM6012 Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 med inriktning mot undervisning i matematik, I, 15 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM3103

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
CHSO2V Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik


Termin 7

US303G Svenska för grundlärare F-3 III, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
US160G Undervisning och utvecklingsarbete för F-3, 22.5 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 8

USXXXX Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USXXXX

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, II, 15 hp

eller

Institutionen för språkdidaktik
HVF3SA

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, II, 15 hp

eller

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
UMXXXX

Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, grundskolans år F-3, Självständigt arbete, II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UMXXXX Undervisning i matematik, grundskolans år F-3, Självständigt arbete II, 15 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik