Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik:

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av coronaviruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till VFU-kursansvarig person vid din institution, med kopia till din VFU-handledare: