Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3