Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3