Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3
  

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: