Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen ges ej VT19.