Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursen består av två delkurser:

  1. Barnlitteratur för mellanåren, 6 hp (ges av Institutionen för kultur och estetik)
  2. Litteraturdidaktik för mellanåren, 1.5 hp (ges av Institutionen för språkdidaktik)

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2  
 

Information inför våren 2020

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 2-13 januari. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.