Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursen består av två delkurser:

  1. Barnlitteratur för mellanåren, 6 hp (ges av Institutionen för kultur och estetik)
  2. Litteraturdidaktik för mellanåren, 1.5 hp (ges av Institutionen för språkdidaktik)

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3