Kursplan

Övriga kursdokument finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Barnlitteratur för yngre åldrar, 6 hp
  2. Litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 h


Delkurs 2: Litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp

Delkursen utgår från didaktiska perspektiv på barnlitteratur. Olika arbetsformer och praktiker i litteraturundervisning belyses.

Kurslitteratur delkurs 2  |  Betygskriterier delkurs 2

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: