Kursplan

Övriga kursdokument finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Barnlitteratur för yngre åldrar, 6 hp
  2. Litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp


Delkurs 2: Litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp

Delkursen utgår från didaktiska perspektiv på barnlitteratur. Olika arbetsformer och praktiker i litteraturundervisning belyses.

Kurslitteratur delkurs 2  |  Betygskriterier delkurs 2

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4
 

Information inför hösten 2019

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 6-20 augusti. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Mondo. Du loggar in i Mondo med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.