Kursplan

Övriga kursdokument finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Barnlitteratur för yngre åldrar, 6 hp
  2. Litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp


Delkurs 2: Litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp

Delkursen utgår från didaktiska perspektiv på barnlitteratur. Olika arbetsformer och praktiker i litteraturundervisning belyses.

Kurslitteratur delkurs 2  |  Betygskriterier delkurs 2

Schema VT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4