Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen består av två delkurser:

  • Fokus på språk (ges av Institutionen för språkdidaktik, ISD)
  • Fokus på matematik (ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND)

Schema VT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3

OBS: På delkurs 2 Fokus på matematik som börjar den 6 maj är ni slumpvis indelade i två grupper. Det är därför inte säkert att du tillhör samma grupp på delkurs 2 som på delkurs 1. Du har fått e-postmeddelande från MND om vilken grupp du är med i.