Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen består av två delkurser:

  • Fokus på språk (ges av Institutionen för språkdidaktik, ISD)
  • Fokus på matematik (ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND)

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3
 

Information inför hösten 2019

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 6-20 augusti. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.