Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursen består av tre delkurser:

  1. Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4.5 hp (ges av Institutionen för språkdidaktik)
  2. Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4.5 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)
  3. Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4
 

Information inför hösten 2019

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 6-20 augusti. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Mondo. Du loggar in i Mondo med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.