Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursen består av tre delkurser:

  1. Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4.5 hp (ges av Institutionen för språkdidaktik)
  2. Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4.5 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)
  3. Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4