Kursplan

Övriga kursdokument finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Perspektiv på barns språkutveckling, 3 hp
  2. Läs- och skrivundervisning i teori och praktik, 6 hp
  3. Svenska språkets uppbyggnad, 6 hp

 

Delkurs 1: Perspektiv på barns språkutveckling, 3 hp

Delkurs 2: Läs- och skrivundervisning i teori och praktik, 6 hp

Delkurs 1 ger en introduktion till barns språkutveckling i tal och skrift i samhälls-, skol- och individperspektiv med inriktning mot grundskolans yngre åldrar. Tonvikt läggs vid språk- och litteracitetsutveckling i det flerspråkiga och mångkulturella samhället.

Delkurs 2 behandlar språk-, läs- och skrivlärande hos barn med varierade förutsättningar utifrån olika forskningsperspektiv. Dessa relateras till olika undervisningsmetoder och modeller utifrån både ett första- och andraspråksperspektiv.

Kurslitteratur delkurs 1 och 2  |  Betygskriterier delkurs 1 och 2

Schema VT19
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4  |  Grupp 5