Kursplan

Övriga kursdokument samt scheman finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för yngre åldrar, 6 hp
  2. Engelsk litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp
     

Delkurs 2: Engelsk litteraturdidaktik för yngre åldrar, 1.5 hp

Delkursen utgår från didaktiska perspektiv på engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur, och erbjuder vidgande ämnesteoretiska kunskaper i litteraturdidaktik. Särskilt fokus läggs på ämnesöverskridande undervisningsstrategier.

Kurslitteratur - ENG463 delkurs 2  |  Betygskriterier - ENG463 delkurs 2

Schema VT20 (alla grupper)