Grundlärarprogram

För att jag vill inspirera barnen. Väcka nyfikenhet.

Bli de nyfikna barnens idol

Vill du arbeta med de yngsta eleverna? Vara en förebild och inspirera dem till fortsatt lärande? Då ska du gå vårt grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3.

Introduktionsdagar för nya grundlärare F-3

Introduktion för nya grundlärare F-3

Du som ska bli lärare för de yngsta eleverna erbjuds tre introduktionsdagar med information som kommer att underlätta starten på dina studier. I år blir det digitala träffar i e-mötestjänsten Zoom.

Grundlärarprogram inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet F-3 omfattar 240 hp, vilket innebär heltidsstudier under fyra år. Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

  • Vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Om du har frågor om programmet eller övergripande frågor om din utbildningsgång ska du vända dig till vår studievägledare.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningsplan HT 2017   |   Examensmål

Du som är antagen till ett lärarprogram vid annat lärosäte och vill byta till Stockholms universitet: Observera att du måste söka på vanligt vis via antagning.se

► Se vilka kurser du läser varje termin:
Utbildningsgång - antagen t.o.m. VT17
Utbildningsgång - antagen fr.o.m. HT17

Kurssidor - grundlärarprogrammet

Information inför hösten 2020

Grundlärarprogrammet F-3

Programansvarig
Diana von Börtzell-Szuch
diana.von.bortzell@isd.su.se

Utbildningsadministratör
Lena Brandel
lena.brandel@isd.su.se

Studievägledare
Shona McLean
studievagledare@isd.su.se

VFU-studierektor
Karin Boberg
vfu@isd.su.se