Grundlärarprogram

För att jag vill inspirera barnen. Väcka nyfikenhet.

Bli de nyfikna barnens idol

Vill du arbeta med de yngsta eleverna? Vara en förebild och inspirera dem till fortsatt lärande? Då ska du gå vårt grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3.

Grundlärarprogram inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet F-3 omfattar 240 hp, vilket innebär heltidsstudier under fyra år. Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

  • Vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.
  • Om du har frågor om programmet eller övergripande frågor om din utbildningsgång ska du vända dig till vår studievägledare.
  • Vi ansvarar för kurserna i ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningsplan HT 2017

Du som är antagen till ett lärarprogram vid annat lärosäte och vill byta till Stockholms universitet: Observera att du måste söka på vanligt vis via antagning.se

► Se vilka kurser du läser varje termin:
Utbildningsgång - antagen t.o.m. VT17
Utbildningsgång - antagen fr.o.m. HT17

Kurssidor - grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet F-3

Programansvarig
Diana von Börtzell-Szuch
diana.von.bortzell@isd.su.se
08-1207 6708

Utbildningsadministratör
Lena Brandel
lena.brandel@isd.su.se
08-1207 6700
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11

Studievägledare
Shona McLean
studievagledare@isd.su.se
08-1207 6741
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11

VFU-studierektor
Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817