Fristående kurser

Fristående kurser

Vid Institutionen för språkdidaktik ligger utbildningsfokus på den språkdidaktiska kompetensen och våra kurser bygger på ny forskning och beprövad erfarenhet. Vi vänder oss till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom:

  • Bedömning
  • Läs- och skrivutveckling
  • Andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv i ämnesundervisning
  • Ämnesdidaktik för lärare i engelska och moderna språk
Svenska som andraspråk - puff fristående

Svenska som andraspråk på egen webb

Vid Stockholms universitet kan du läsa kurser i svenska som andraspråk upp till masternivå. Kurserna ges i samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Kurssidor - fristående kurser

Fristående kurser

Studierektor
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Utbildningsadministratörer
Grundnivå & avancerad nivå:
Maria Lans
maria.lans@isd.su.se
08-1207 6643

Svenska som andraspråk:
Josefin Bloch
josefin.bloch@isd.su.se
08-1207 6649
Telefontid: ons-tors 10-11

Studievägledare
Grundnivå & avancerad nivå:
Shona McLean
studievagledare@isd.su.se
08-1207 6741
Telefontid: mån 13-14, tis-tors 10-11

Svenska som andraspråk:
Josefin Bloch
sva@su.se
08-1207 6649
Telefontid: ons-tors 10-11