Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Delkurser:

  1. Lärandets språkliga dimensioner, 7.5 hp
  2. Att läsa och skriva i ett undervisningsperspektiv, 7.5 hp
  3. Bedömning av språklig utveckling, 7.5 hp
  4. Nyanländas språkutveckling i utbildningssammanhang, 7.5 hp

Kursen är inställd HT18 pga för få sökande.