Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Delkurser:

  1. Introduktion till språkdidaktik, 7.5 hp
  2. Att beskriva språk och språklig kompetens, 7.5 hp
  3. Språk, litteratur och kultur i didaktisk belysning, 7.5 hp
  4. Språkundervisningens historia, 7.5 hp