US530F: Ges höstterminer - för fristående studenter samt masterstudenter:

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Syllabus  |  Grading criteria

 

US535F: Ges vårterminer - för fristående studenter samt internationella studenter:

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Syllabus  |  Grading criteria

Schema VT20
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: