US530F: Ges höstterminer - för fristående studenter samt masterstudenter:

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Syllabus  |  Grading criteria
 

US535F: Ges vårterminer - för fristående studenter samt internationella studenter:

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Syllabus  |  Grading criteria

Schema VT19