Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US261FUS262F och US263F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6 och kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: