Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US261FUS262F och US263F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6 och kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2