Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US261FUS263F och US264F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6. Kurserna kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

I kursen betonas olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle. Olika former av läs- och skrivsvårigheter behandlas. Vidare introduceras former för bedömning och kartläggning av läs- och skrivutveckling.

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2
 

Information inför våren 2020

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 7-13 januari. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.