Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema sommaren 2019

Schema HT19

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US262F, US263F och US264F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6. Kurserna kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.
 

Information inför hösten 2019

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 6-18 augusti. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Mondo. Du loggar in i Mondo med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.