Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursens syfte är att du ska utveckla din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning i muntlig och skriftlig språkfärdighet på olika nivåer i skolan. Kursen kan inte tillgodoräknas som en del av grundlärarprogrammets kurser i engelska, eller som en behörighetsgivande kurs.