Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Obs: Denna utbildningsgång håller på att fasas ut. Från och med HT17 antas studenter till en ny utbildningsgång:
Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, gymnasiet/vuxenutbildningen - antagen fr.o.m. HT17

Terminsöversikt

Termin 1 Ämne 1 (1-30 hp)
Termin 2 Utbildningsvetenskaplig kärna & VFU I
Termin 3 Ämne 1 (31-60 hp)
Termin 4 Ämne 1 (61-90 hp)
Termin 5 Utbildningsvetenskaplig kärna & VFU II
Termin 6 Ämne 2 (1-30 hp)
Termin 7 Ämne 2 (31-60 hp)
Termin 8 Ämne 2 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete GN
Termin 9 Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU III
Termin 10 Ämne 1 (91-120 hp) inkl. Självständigt arbete AN

 

Utbildningsgång

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det ingångsämne du valt.

ENGE01 Engelska I, 30 hp Engelska institutionen
NSN110 Svenska för ämneslärare årskurs 7-9 och gymnasieskolan I, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 2: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU I

Alla läser samtliga kurser.

UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
US150A Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning I, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVFÄ1 Verksamhetsförlagd utbildning I, 6.5 hp Institutionen för språkdidaktik
NSNK03 Framträdande och retorik, 3.5 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Termin 3: Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du valt.

EN02GS Engelska II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Engelska institutionen
ES2LP1 Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
NSN220 Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7–9 och gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
USSV2B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 4: Ämne 1 (61-90 hp)

Du läser tredje terminen av det ingångsämne du valt.

EN03GY Engelska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Engelska institutionen
ES3LPA Spanska, språk och litteratur III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
NSGY31 Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
CTL300 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU II

Alla läser samtliga kurser.

US250A Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
USVFÄ2 Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UB207A Sociala relationer i skolan, 7.5 hp Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7.5 hp Filosofiska institutionen

 

Termin 6: Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det kombinationsämne du valt.

ENGE01 Engelska I, 30 hp

Engelska institutionen

FR1LP2 Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
IT130B Italienska I, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
ES1LP2 Spanska I inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning
TYA1IS Tyska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
HIÄ101 Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Historiska institutionen
RKVG11 Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
SVL110 Samhällskunskap med didaktisk inriktning I, 30 hp Statsvetenskapliga institutionen
MM2001 Matematik I, 30 hp Matematiska institutionen

 

Termin 7: Ämne 2 (31-60 hp)

Du läser det kombinationsämne som du valt.

ENGEL2 Engelska II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Engelska institutionen
FR2LP2 Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
IT2LP1 Italienska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
ES2LP1 Spanska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
USS22B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasiekolan och vuxenutbildningen, 30 hp Institutionen för språkdidaktik
USSV2B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Institutionen för språkdidaktik
TYA2IS Tyska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
HIÄ203 Historia II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Historiska institutionen
RKVG12 Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
SVL120 Samhällskunskap med didaktisk inriktning II, 30 hp Statsvetenskapliga institutionen
  Matematik II & Matematik III Matematiska institutionen

 

Termin 8: Ämne 2 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete (GN)

Du läser det kombinationsämne som du valt, samt skriver ditt första självständiga arbete.

ENGE32 Engelska III inom ämneslärarprogrammet inklusive självständigt arbete, 30 hp Engelska institutionen
FR3LP2 Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
IT3LP1 Italienska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
ES3LP1 Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
CTL302 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning
TYA3IS Tyska, kandidatkurs, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
GE5026
+ GE6017
Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp
+ Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
HIÄ300 Historia III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Historiska institutionen
RKVG13 Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

 

Termin 9: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

UQ003K

Specialpedagogik - Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan, 7.5 hp

Specialpedagogiska institutionen
JUL105 Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp Juridiska institutionen
USVFÄ3 Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, 16 hp Institutionen för språkdidaktik
UCA22K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Termin 10: Ämne 1 (91-120 hp) inkl. Självständigt arbete (AN)

Du läser det ingångsämne som du valt, samt skriver ditt andra självständiga arbete.

EN04GY

Engelska IV inom ämneslärarprogrammet inklusive självständigt arbete, 30 hp

Engelska institutionen
ES4LP1

Spanska IV inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp

Romanska och klassiska institutionen
NSÄA40 Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
LVÄA40

Svenska IV, med litterär inriktning, inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

Institutionen för kultur och estetik
USSV4B

Svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 15 hp

Institutionen för språkdidaktik
USSX4B Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet, 15 hp Institutionen för språkdidaktik