Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Terminsöversikt

Termin 1 Ämne 1 (1-30 hp)
Termin 2 Ämne 1 (31-60 hp)
Termin 3 UVK I - Skolan i samhället & VFU I
Termin 4 Ämne 2 (1-30 hp)
Termin 5 Ämne 2 (31-60 hp)
Termin 6 UVK II - Eleven i skolan & VFU II
Termin 7 Ämne 2 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete GN
Termin 8 Ämne 1 (61-90 hp)
Termin 9 UVK III - Undervisning och utveckling & VFU III
Termin 10 Ämne 1 (91-120 hp) inkl. Självständigt arbete AN


Utbildningsgång

Ämneskombinationer gy (pdf, 439 Kb)

Eftersom denna utbildningsgång startade för första gången höstterminen 2017 kommer länkar till kurssidorna att läggas upp efter hand som de nya kurserna blir klara, dock senast två månader innan kursstart.

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det förstaämne du har valt.

ENGE01 Engelska I, 30 hp Engelska institutionen
ES1LP2 Spanska I, Ämneslärarprogrammet inriktning gy, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
NSN110 Svenska för ämneslärare, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det förstaämne du har valt.

ENGEL2 Engelska II, 30 hp Engelska institutionen
ES2LP1 Spanska II, Ämneslärarprogrammet inriktning gy, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
NSN230 Svenska II inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
USSV2B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

UCG34K Skolan i samhället, 22,5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVF1Ä Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet, 7,5 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det andraämne du har valt.

ENGE01 Engelska I, 30 hp Engelska institutionen
FR1LP2 Franska I, Ämneslärarprogrammet, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
ES1LP2 Spanska I, Ämneslärarprogrammet inriktning gy, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning
TYA1IS Tyska I, Ämneslärarprogrammet, 30hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
HIÄ101 Historia I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Historiska institutionen
RKVG11 Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
MM2001 Matematik I, 30 hp Matematiska institutionen
GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp Institutionen för naturgeografi

 

Termin 5: Ämne 2 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det andraämne du har valt.

ENGEL2 Engelska II, 30 hp Engelska institutionen
FR2LP2 Franska II, Ämneslärarprogrammet, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
ES2LP1 Spanska II, Ämneslärarprogrammet inriktning gy, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
USSV2B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Institutionen för språkdidaktik
USS22B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Institutionen för språkdidaktik
TYA2IS Tyska II, Ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
HIÄ203 Historia II inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Historiska institutionen
RKVG12 Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  Matematik II & III Matematiska institutionen
GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp Institutionen för naturgeografi

 

Termin 6: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

 

Alla läser samtliga kurser.

UCG41K Eleven i skolan, 22,5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVF2Ä Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, 7,5 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 7: Ämne 2 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete (GN)

 

Du läser sista terminen av det andraämne du har valt, samt skriver ditt första självständiga arbete.

ENGE32 Engelska III inom Ämneslärarprogrammet, ämne 2, 30 hp Engelska institutionen
FR3LP2 Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
ES3LP1 Spanska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskola, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
CTL302 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning
TYA3IS Tyska, kandidatkurs, Ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
HIÄXXX Historia III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Historiska institutionen
RKVG13 Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
MMXXXX Matematik III inklusive självständigt arbete 30 hp Matematiska institutionen

 

Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp)

Du läser tredje terminen av det förstaämne du har valt.

ENXXXX Engelska III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Engelska institutionen
ESXXXX Spanska, språk och litteratur III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
NSNXXX Svenska III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
CTLXXX Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 9: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

 

Alla läser samtliga kurser.

USXXXX Undervisning och utveckling, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USXXXX Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 10: Ämne 1 (91-120 hp) inkl. Självständigt arbete (AN)

Du läser det förstaämne som du har valt, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå.

ENXXXX Engelska IV inom ämneslärarprogrammet inklusive självständigt arbete, 30 hp Engelska institutionen
ESXXXX Spanska IV inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Romanska och klassiska institutionen
NSNXXX Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
LVÄXXX Svenska IV, med litterär inriktning, inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för kultur och estetik
USXXXX Svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet inklusive självständigt arbete, 30 hp Institutionen för språkdidaktik