Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Obs: Denna utbildningsgång håller på att fasas ut. Från och med HT18 antas studenter till en ny utbildningsgång:
Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, årskurs 7-9 - antagen fr.o.m. HT18

Terminsöversikt

Termin 1 Ämne 1 (1-30 hp)
Termin 2 Utbildningsvetenskaplig kärna & VFU I
Termin 3 Ämne 1 (31-60 hp)
Termin 4 Ämne 2 (1-30 hp)
Termin 5 Utbildningsvetenskaplig kärna & VFU II
Termin 6 Ämne 3 (1-30 hp)
Termin 7 Ämne 2 och Ämne 3 (31-45 hp vardera) inkl. Självständigt arbete GN
Termin 8 Utbildningsvetenskaplig kärna & VFU III
Termin 9 Ämne 1 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete AN

 

Utbildningsgång

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det ingångsämne du valt.

FAB500 Finska för modersmålslärare I, 30 hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
NSN110 Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Termin 2: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU I

Alla läser samtliga kurser.

UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
US150A Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning I, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVFÄ1 Verksamhetsförlagd utbildning I, 6.5 hp Institutionen för språkdidaktik
NSNK03 Framträdande och retorik, 3.5 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet

 

Termin 3: Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du valt.

NSN220 Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
FAB501

Finska för modersmålslärare II, 30 hp

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

 

Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det första kombinationsämnet du valt.

EN0172 Engelska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9, ämne 2, 30 hp Engelska institutionen

 

Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU II

Alla läser samtliga kurser.

US250A Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
USVFÄ2 Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UB207A Sociala relationer i skolan, 7.5 hp Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7.5 hp Filosofiska institutionen

 

Termin 6:
Ämne 3 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det andra kombinationsämnet du valt.

CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 7 inriktning Svenska/Samhällskunskap:
Ämne 2 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete (GN)

Du läser tredje terminen av ditt kombinationsämne Samhällskunskap, samt skriver ditt första självständiga arbete.

Termin 7 övriga inriktningar:
Fördjupning av ämne 3 (31-45 hp) och Självständigt arbete (GN) i ämne 2

Du läser andra terminen av ett av dina kombinationsämnen, samt skriver ditt första självständiga arbete i det andra.

USS79B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
EN027P Engelska II inom ämneslärarprogrammet, 7-9, ämne 2, inkl självständigt arbete, 15 hp Engelska institutionen

 

Termin 8: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU III

Alla läser samtliga kurser.

UQ003K

Specialpedagogik - Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 och i gymnasieskolan, 7.5 hp

Specialpedagogiska institutionen
JUL105 Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp Juridiska institutionen
USVF73 Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9, 16 hp Institutionen för språkdidaktik
UCA22K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Termin 9: Ämne 1 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete (AN)

Du läser tredje terminen av det ingångsämne du valt, samt skriver ditt andra självständiga arbete.

NSÄA30 Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Finska för modersmålslärare III - självständigt arbete, 30 hp Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska