Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Terminsöversikt

Termin 1 Ämne 1 (1-30 hp)
Termin 2 Ämne 1 (31-60 hp)
Termin 3 UVK I - Skolan i samhället & VFU I
Termin 4 Ämne 2 (1-30 hp)
Termin 5 UVK II - Eleven i skolan & VFU II
Termin 6 Ämne 2 (31-60 hp) inkl. Självständigt arbete GN
Termin 7 UVK III - Undervisning och utveckling & VFU III
Termin 8 Ämne 1 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete AN


Utbildningsgång

Ämneskombinationer 7-9 (pdf, 439 Kb)

Eftersom denna utbildningsgång startade för första gången höstterminen 2018 kommer länkar till kurssidorna att läggas upp efter hand som de nya kurserna blir klara, dock senast två månader innan kursstart.

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

ENGE01 Engelska I, 30 hp Engelska institutionen
NSN110 Svenska I inom Ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

ENGEL2 Engelska II, 30 hp Engelska institutionen
NSN230 Svenska II inom ämnesläraprogrammet, 30 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
USSV2B Svenska som andraspråk II inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

UCG34K Skolan i samhället, 22,5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVF1Ä Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet, 7,5 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

ENGE01 Engelska I, 30 hp Engelska institutionen
CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

UCG41K Eleven i skolan, 22,5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVF2H Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9, 7,5 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 6: Ämne 2 (31-60 hp) inkl. självständigt arbete (GN)

ENXXXX Engelska II, 30 hp Engelska institutionen
USS79C

Svenska som andraspråk II inom
ämneslärarprogrammet, 30 hp

Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

USXXXX Undervisning och utveckling, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USVXXX Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp) inkl. självständigt arbete (AN)

ENXXXX Engelska III, 30 hp Engelska institutionen
NSÄA30 Svenska III inom ämneslärarprogrammet,
årskurs 7-9, 30 hp
Institutionen för svenska och flerspåkighet
CTLXXX Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp Centrum för tvåspråkighetsforskning