Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT20
Svenska  |  Engelska/Spanska/Svenska som andraspråk

Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik:

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av coronaviruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till VFU-kursansvarig person vid din institution, med kopia till din VFU-handledare: