Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19
Svenska  |  Engelska/spanska  |  Svenska som andraspråk

Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.