Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT19
Svenska och svenska som andraspråk  |  Engelska och moderna språk

Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.