Kursen består av fem moment:
1. Språk- och kunskapsutvecklande arbete, 6 hp
2. Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 3 hp
3. Analys och bedömning av andraspråksutveckling, 7.5 hp
4. Litteracitet och andraspråksutveckling hos vuxna och unga I, 7.5 hp
5. Skriftlig framställning, 6 hp (ges av Inst för svenska o flerspråkighet)

Kursplan (VT18)

Kurslitteratur (VT18)  |  Betygskriterier

Schema VT18
Grupp 1  |  Grupp 2 | Grupp 3
Gruppindelningen meddelas via Mondo efter registreringsperioden.

Observera att i delkurs 2 Litteraturdidaktik gäller grupp 1 och 3.

Information inför våren 2018

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 22 december-8 januari. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Mondo. Du loggar in i Mondo med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.