Kursplan - UCG34K

Helkurssida Skolan i samhället - UCG34K

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, och Institutionen för pedagogik och didaktik är kursansvarig institution. Delkurs 5 ges av Institutionen för språkdidaktik. Mer information om varje delkurs finner du på ansvarig institutions webbplats:

Delkurs Ansvarig institution
1 Juridik och etik i skolans värld Juridiska institutionen
2 Utbildningens historia och skolans plats i samhället Institutionen för pedagogik och didaktik
3 Framträdande och retorik Institutionen för svenska och flerspråkighet
4 Kunskap och vetenskap Filosofiska institutionen
5 Ämnesdidaktik Institutionen för språkdidaktik


 

Delkurs 5 UCG34K: Ämnesdidaktik, 7.5 hp

Delkursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne.

Kurslitteratur - delkurs 5  |  Betygskriterier - delkurs 5

Schema HT19
Engelska/Spanska  |  Svenska  |  Svenska som andraspråk

Schema VT20
Engelska/Spanska  |  Svenska  |  Svenska som andraspråk

Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.