Helkurssida UCG34K - med kursplan

Delkurs 5 behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Delkursen introducerar även centrala begrepp om och perspektiv på bedömning. Särskild tonvikt ligger på att utveckla undervisningsstrategier för elevers lärande, med särskilt fokus på att identifiera ämnesdidaktiska redskap i syfte att befrämja olika elevgruppers kunskapsutveckling.

Kurslitteratur

Kurslitteratur UCG34K delkurs 5 (759 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier UCG34K delkurs 5 (437 Kb)

Schema HT 2020

Schema UCG34K delkurs 5 - grupp Engelska

Schema UCG34K delkurs 5 - grupp Spanska

Schema UCG34K delkurs 5 - grupp Svenska 1

Schema UCG34K delkurs 5 - grupp Svenska 2

Schema UCG34K delkurs 5 - grupp Svenska som andraspråk

När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.