Kursplan NSN230

Övriga kursdokument samt scheman finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Litterär textanalys, 7.5 hp
  2. Svenska språkets struktur, 7.5 hp
  3. Textanalys och multimodalitet, 7.5 hp
  4. Svenskämnets didaktik, 7.5 hp

 

Delkurs 4: Svenskämnets didaktik, 7.5 hp

Delkursen ger en introduktion till skolämnet svenska i högstadiet och gymnasiet. Aktuella styrdokument introduceras. Delkursen behandlar grunderna i ämnesdidaktisk teori och grundläggande ämnesdidaktiska begrepp. Delkursen behandlar också didaktiska val och metodiska redskap för en undervisning som utvecklar skrivande, läsning och tänkande i svenskämnet.

Kurslitteratur NSN230 - delkurs 4 (HT19)  |  Kurslitteratur NSN230 - delkurs 4 (VT20) 

Betygskriterier NSN230 - delkurs 4

Schema HT19
Grupp 1  |  Grupp 2