Helkurssida NSN230 - med kursplan och schema

Delkurs 3 ger en introduktion till skolämnet svenska i högstadiet och gymnasiet. Aktuella styrdokument introduceras. Delkursen behandlar grunderna i ämnesdidaktisk teori och grundläggande ämnesdidaktiska begrepp. Delkursen behandlar också didaktiska val och metodiska redskap för en undervisning som utvecklar skrivande, läsning och tänkande i svenskämnet.

Kurslitteratur

Kurslitteratur NSN230 delkurs 3 (561 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NSN230 delkurs 3 (355 Kb)

När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.